ניקיון גנים ציבוריים

שטיפה בלחץ מים עם חומר חיטוי אקולוגי מותאם לילדים

ניקיון משטחי גומי /דשא סינטטי/ מתקני משחקים/ דרכי גישה למתקנים /פינות ישיבה ספסלים.

מהו חומר חיטוי?

חומר בעל יכולת להרוג או לעכב גדילה של מיקרואורגניזמים )חיידקים, נגיפים, חד תאיים,

אצות מיקרוסקופיות ופטריות(. חשוב להבדיל חומר חיטוי מחומר ניקוי )סבון( שהוא בעל

יכולת לסלק לכלוך, המשמש מצע לגדילת מיקרואורגניזמים. ישנם תכשירים המשלבים חומר

ניקוי עם חומר חיטוי וישנם תכשירים המשלבים כמה חומרי חיטוי מסוגים שונים על מנת

להרחיב את טווח הפעילות.

 מהי מטרת השימוש?

מטרת השימוש הסביבתי בחומרי חיטוי היא הגברת הבטיחות הביולוגית, כלומר, צמצום

העברת גורמי מחלה זיהומיים בין בעלי חיים, לבין בני אדם, או לחילופין בין בני אדם/ לבני אדם

החלטה על שימוש בחומר חיטוי כדאי לוודא שהחומר מאושר ע"י משרד הבריות

 בחירת החומר

בחירת חומר החיטוי צריכה, כמובן, להיעשות בהתאם לעבודה שנרצה לבצע, הוא צריך

להיות בטוח לשימוש ולא מזיק לציוד

יעילותו של חומר החיטוי תלויה במספר דברים שראוי לשים אליהם לב לפני השימוש:

1 .ריכוז החומר- צריך להיות בהתאם להוראות ועל פי הגורם המזהם הספציפי שעל מתקני המשחקים

2 .כמות החומר האורגני בסביבה-

3 .זמן המגע הדרוש עם הסביבה.

להצעת מחיר אטרקטיבית

להצעת מחיר אטרקטיבית

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני